Biografie
Ronald van der Maesen (1932) is geboren in Amsterdam als vierde in een gezin van acht kinderen.
Na de middelbare school op het Sint Ignatiuscollege aldaar en na drie jaar militaire dienst,
afgezwaaid als eerste luitenant der infanterie vervolde hij zijn loopbaan in de buitendienst van
verzekeringsmaatschappijen, als laatste functie hoofd buitendienst van Goudse Verzekeringen.
Ook werd hij als assurantiemakelaar enkele malen uitgezonden naar Suriname, Curaçao en
Indonesië.

In 1989 nam hij afscheid van het assurantievak en volgde een opleiding tot reïncar-
natietherapeut, alsmede een studie klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij heeft sindsdien 20 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar cliënt satisfactie over
reïncarnatietherapie en het effect van de behandeling.

In 1995 studeerde hij af als psycholoog en leidde van 1998 tot heden vijf opleidingen tot
past-life therapeut in Suriname en een op Curaçao. In 2002 publiceerde hij samen met een
collega het Handboek Reïncarnatietherapie en in 2006 promoveerde hij tot doctor in de
in de Humanistiek te Utrecht op een proefschrift dat vier door hem verrichte effectondezoeken
omvat.

In 2010 verschenen twee boeken van zijn hand: Terugkeer van de ziel: naar een
vierdimensionaal mensbeeld (uitgeverij Kavanah) en Ontmoeting met Reïncarnatietherapie:
een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid (uitgeverij Elikser). Op basis van de inhoud van beide
publieksboeken heeft hij in Suriname een aantal cursussen verzorgd.

In november 2016 werd hem ter gelegenheid van 41 jaar onafscheidelijkheid van Suriname aldaar
een onderscheiding uitgereikt en werd hij benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Palm
voor zijn verdiensten voor de Surinaamse samenleving in het algemeen en voor het opleiden van
therapeuten past-life therapie (PLT) in het bijzonder.

Op de foto, genomen na afloop van de betreffende plechtigheid, staat aan zijn rechterhand zijn
vrouw Gré en aan zijn linkerhand de secretaris tevens vice voorzitter van de Stichting
Palither, die hem namens de PLT gemeenschap voor de onderscheiding heeft voorgedragen.