Publicaties
Handboek Reïncarnatietherapie.
Handboek Reïncarnatietherapie, uitgegeven door de
Tijdstroom (2002) met een voorwoord van Prof. de Jong,
kent drie delen:Proefschrift.
In het proefschrift, uitgegeven door SWP te Amsterdam,
(2006) door mij geschreven voor mijn promotie tot
doctor in de humanistiek, wordt verslag gedaan van vier
onderzoeken bij cliënten in reïncarnatietherapie:


Voor verdere informatie: Uitgeverij SWP


Terugkeer van de ziel.
Mensen zijn niet alleen wezens van vlees en bloed,
maar hebben ook een spirituele dimensie. Naast intuïtie
maakt die ziel deel uit van die spirituele dimensie.
Toch wordt dit aspect in de gezondheidszorg maar al
te vaak genegeerd.Hierin ligt volgens de auteur van dit boek,
psycholoog en gepromoveerd op effectonderzoek in
reïncarnatietherapie, het geheim van de wijdverbreide onvrede
en teleurstelling over het effect van behandelingen in de
geestelijke gezondheidszorg.

Als harmopnie de basis is voor goed functioneren en voor
een kwalitatief goed bestaan, is disharmonie een verstoring
die dient te worden opgezocht en behandeld. Dat kunnen mensen
vaak zelf, zoals in dit boek wordt beschreven. Als zij daarin
echter niet slagen, dan willen zij kunnen terugvallen op
hulpverleners die op zijn minst aandacht hebben voor een
spirituele-psychische component die de meeste psychische en
chronische fysieke problemen kenmerkt en wellicht zelf bepaalt.

Voor meer informatie zie ook: http://www.kavanah.nl/productinfo.asp?prodid=1238Ontmoeting met reïncarnatietherapie.
Van de omstreeks 1.5 miljoen Nederlanders vanaf zestien jaar die in
reïncarnatie geloven, kent nog maar een deel de heilzame werking van
reïncarnatietherapie. Dat geldt ook voor de omstreeks 5 miljoen
landgenoten die rekening houden met de individuele ziel en de inmiddels
3.5 miljoen nieuwe landgenoten met een geheel eigen beleving van ziel
en spiritualiteit.

Dit boek is bedoeld als een kennismaking met deze therapie: er worden
vragen beantwoord zoals 'wat is het' en 'wat gebeurt er tijdens de
therapieconsulten?'

in een groot landelijk dagblad schreef een hoogleraar psychiatrie
onlangs dat de omvang van de psychiatrie nog nooit zo groot is geweest:
bijna 2 miljoen mensen lijden aan een psychische stoornis. Naar
schatting 738.000 mensen in ons land kampen met depressie; 94.000
mensen doen jaarlijks een poging hun leven te beëindigen.
Er is dringend behoefte aan een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid.
Reïncarnatietherapie lijkt die weg te bieden.