Passie voor Reïncarnatietherapie


In de afgelopen twintig jaar heb ik een passie ontwikkeld voor reïncarnatietherapie. In die
periode ontdekte ik de buitengewoon vruchtbare combinatie van spiritualiteit en therapeutische
werkzaamheid voor mensen met psychische en chronisch fysieke problemen. Die passie is opgebloeid
in de therapiepraktijk, in het opleiden van therapeuten in Suriname (zie foto) en Curaçao, alsmede in
universitair begeleid wetenschappelijk effectonderzoek in mijn doctoraalstudie klinische psychologie
aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een afgeronde promotiestudie aan de Universiteit
voor Humanistiek in Utrecht.

De kracht en waarde voor de cliënt/patiënt van deze vorm van psychotherapie is zonder twijfel te
vinden in de terugkeer van de ziel, in de harten van mensen en in de gezondheidszorg, zoals ik heb
beschreven in mijn boek met deze titel (zie Publicaties). Met name in de psychotherapie, volgens insiders slechts
beperkt succesvol, is die terugkeer nog te weinig op gang gekomen, maar wel uiterst urgent.
Onder meer omdat toenemende spirituele orientatie in de therapiepraktijk bijdraagt aan echte 'zorg op
maat' en geheel in lijn is met de belevingswereld van driekwart van de mensen in onze multiculturele
samenleving. Bij hen wordt 'ziel' niet uitgesloten (22%) of zelfs omarmd (45%). Deze oriëntatie geeft
een extra (spirituele) dimensie aan de hulpverlening bij welke vorm van problematiek dan ook. Dat
geldt voor onzekerheidsgevoelens, angsten, depressies, chronisch fysieke problemen, problemen in
relaties, tot en met het hebben van tics (Tourette) en het beleven van niet-eigen energie, zoals bekend
bij mensen die stemmen horen of bij moslims, die vaak hun psychische problemen wijten aan djinns.

Kernpunt van behandeling in reïncarnatietherapie is niet het bestrijden van symptomen van ongeacht
welke gezondheidsprobleem dan ook, maar het benutten ervan, als waarschuwingssignalen, als rode
lampjes op het dashboard. Het zijn dan mogelijke nawerkingen van ingrijpende, traumatiserende gebeurtenissen
in een soms ver verleden. Dat kan zijn de vroege jeugd, geboorte, zwangerschap, conceptie en, zoals in de praktijk
van de afgelopen 35 jaar is gebleken, in zogenoemde vorige levens. Het niet uitsluiten daarvan heeft al duizenden
mensen geholpen bij het verbeteren van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Vandaar mijn passie.

Nu de psychoanalyse in de reguliere gezondheidszorg aan populariteit heeft ingeboet, komt ruimte vrij voor de
veel sneller werkende en evidence based succesvolle vorm van psychotherapie, te weten
reïncarnatietherapie.

Dr. Ronald van der Maesen